Домът за стари хора предлага резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, държавно делегирана дейност.

Нашата мисия е да осигурим добра грижа, спокоен и достоен живот на възрастните хора!

Стремим се да предоставяме качествени социални услуги, за да задоволим нуждите на всеки потребител, отчитайки индивидуалните му особености и зачитайки правото на лично пространство. За нас е важно да създадем условия на сигурност и доверие. Стараем се да оказваме всекидневна грижа и емоционална подкрепа на възрастните хора, за да се чувстват обгрижени и спокойни.