Дом за стари хора с отделение за лежащи  No1 гр. Казанлък функционира от м. юни 1967 г.

През 2005 г. е извършен основен ремонт, съобразен с европейските стандарти за предоставяне на социални услуги.

Домът се намира в източната част на гр.Казанлък. В близост до него се намира блок No32 и блок No33 и сградата на Електроснабдяване - Казанлък.

В района му има много зелени площи - парк, алея.

Жилищната сграда е на четири етажа, със спални помещения за един, двама и трима, санитарен възел и тераса за всяка стая, всекидневна с телевизор на всеки етаж, осигурени с парно отопление и асансьор.

Има изграден кухненски блок със столова, разположен в приземния етаж.
На втория етаж се намира малка трапезария за трудно подвижни домуващи.

В Дом за стари хора с отделение за лежащи гр. Казанлък се предоставят следните социални услуги:

1. Рационално хранене при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване на Закона за народното здраве;
2. Задоволяване на здравните потребности на настанените лица;
3. Задоволяване на потребностите от рехабилитация;
4. Социална дейност, включваща:

- индивидуална социална работа с всеки домуващ;
- групова социална работа с домуващите;
- организиране на културни мероприятия и екскурзии;
- осигурена възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време;
- осигурена възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятели и други лица.

Персоналът, ангажиран с предоставянето на социални услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащи гр. Казанлък има необходимата квалификация и опит в социалната сфера.
Квалифициран социален работник обслужва социалните потребности на домуващите, медицински персонал с подходящо образование и опит и рехабилитатор обслужват здравните и рехабилитационните им потребности.
За приготвянето на пълноценна здравословна храна се грижат правоспособни готвачи.
Осигурено е денонощно обслужване на настанените лица от медицински и помощен персонал - мед. сестри и санитари, имащи необходимия опит за работа в социално заведение.

Условия и правила за ползване на социални услуги

В Дом за стари хора с отделение за лежащи се приемат лица, които:
1. са навършили пенсионна възраст;
2. не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности;
3. нямат близки, които да се грижат за тях;
4. изчерпани са възможностите за извършване на социални услуги, предоставяни в общността.