За дома

Дом за стари хора е разположен в източната част на гр. Казанлък. В съседство се намират жилищни блокове № 32 и № 33 на ж.к. Изток и сградата на Електроснабдяване. В близост има две автобусни спирки, осигуряващи достъп до централната част на града, МБАЛ „Христо Стамболски“, ДКЦ Поликлиника, административни и културни институции.   

Сградата е на четири етажа, разполага с асансьор. Стаите са за един, двама и трима. Всяка разполага със санитарен възел, тераса, парно отопление. На всеки етаж има разположена дневна стая с библиотека и телевизор. В Дома има изграден кухненски блок с просторна трапезария, където домуващите се хранят и осъществяват контакт помежду си.

Дом за стари хора има обособен двор със зелени площи, алея и кът за отдих.

Екип

Персоналът, ангажиран с предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора се отнася с уважение и разбиране към потребителите. Осигурен е необходимия брой служители с отговарящо образование и професионална квалификация, съобразно изискванията и спецификата на работата. Екипът се състои от социални работници, медицински персонал, рехабилитатори, трудотерапевти, санитари, психолог, които имат необходимия опит в работата с възрастни хора.

Услуги

Основните дейности в Дом за стари хора са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги и са насочени към подпомагане и разширяване на възможностите на възрастните хора да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на еждневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и подкрепа за активено ежедневие.

Персоналът на Дом за стари хора се стреми да подкрепя потребителите във всички аспекти на живота. За тази цел се осигурява: